Meer geschiedenis? Kijk op NPOKennis.nl
↳ Enter om te zoeken
23 maart 2017

Goede Hoop: De landing

Goede Hoop aflevering 1
Bekijk Video
46 min

Het ‘Haarlem’ project
Toen het VOC-schip ‘Haarlem’ in 1647 in de Tafelbaai strandde, kon niemand vermoeden dat dit incident een belangrijke bijdrage aan de geschiedenis van Zuid-Afrika zou gaan leveren. 62 van de opvarenden bleven achter om de lading van het schip te bergen. Gedurende een periode van een jaar zochten ze toevlucht in een overlevingskamp, fort ‘Zandenburch’, en kwamen in contact met de lokale bevolking. Dit resulteerde in vriendschappelijke betrekkingen en een wederzijdse appreciatie voor elkaars cultuur.

Toen de bemanning van de ‘Haarlem’ in augustus 1648 terugkeerde in de Nederlanden, werd een positief verslag uitgebracht van de opgedane ervaringen. Dit deed het bestuur van de VOC besluiten een verversingspost voor passerende schepen aan de Kaap stichten. Deze vestiging groeide uit tot Kaapstad: de ‘Moederstad’ van Zuid-Afrika. De wortels van de hedendaagse multi-raciale en multi-culturele Zuid-Afrikaanse samenleving zijn dus gedeeltelijk terug te voeren op het verongelukken van de ‘Haarlem’.

Sinds 1989 onderzoekt Bruno Werz het wrak van de ‘Haarlem’ en het overlevingskamp van de schipbreukelingen. 

Vragen?

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem dan contact op met de redactie: