Meer geschiedenis? Kijk op NPOKennis.nl
↳ Enter om te zoeken
Wraak van de zonnekoning
Bekijk Video
51 min
4 november 2022

Wraak van de zonnekoning

Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie kanten ongenadig aangevallen door machtige vijanden. Iedereen weet het dan: het is erop of eronder. In een nieuwe zevendelige geschiedenisserie reconstrueert de redactie van Andere Tijden de gebeurtenissen die leidden tot het Rampjaar 1672. Een jaar dat de geschiedenisboekjes is ingegaan met de zin: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar wat gebeurde er nou precies in dat Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand lopen?

 

Aflevering 3. Wraak van de zonnekoning

De regenten onder leiding van Johan de Witt staan op het toppunt van hun macht. De elite kan zich te buiten gaan aan voor Nederland ongekende luxe, baantjes worden onderling verdeeld. Met Engeland is een officieel verdrag gesloten. Vrijwel niemand heeft oog voor de dreiging uit het zuiden. Daar is Lodewijk XIV, de Franse Zonnekoning, al maanden bezig met de voorbereidingen voor een aanval op de  Republiek. Hij denkt dat hij, met een gigantische troepenovermacht en o.a. een geheime deal met Engeland, Nederland binnen korte tijd kan veroveren. Pas op het laatste moment dringt de ernst van de situatie door. Onder die druk wordt de 22-jarige Willem III alsnog tot legerleider benoemd, maar inspectie leert dat de landsverdediging sterk is verwaarloosd door bezuinigingen. Juni 1672 staat Lodewijk XIV met zijn leger en hele hofhouding aan de Rijn, klaar om bij Lobith over te steken.

 

Meer geschiedenis? Bekijk op ons YouTubekanaal de nieuwe serie ‘Vestingverhalen’.

 

Lees het verhaal
Redeloos, radeloos, reddeloos
Bekijk Video
49 min
Verscheurd land
Bekijk Video
50 min
18 november 2022

Verscheurd land

Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie kanten ongenadig aangevallen door machtige vijanden. Iedereen weet het dan: het is erop of eronder. In een nieuwe zevendelige geschiedenisserie reconstrueert de redactie van Andere Tijden de gebeurtenissen die leidden tot het Rampjaar 1672. Een jaar dat de geschiedenisboekjes is ingegaan met de zin: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar wat gebeurde er nou precies in dat Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand lopen? 

 

 

Aflevering 5. Verscheurd land

Franse troepen rukken razendsnel op; regeringscentrum Den Haag loopt gevaar. Er ligt een plan klaar om tenminste het gewest Holland te beschermen door een waterlinie. Maar het duurt weken voor dit staaltje ingenieuze watertechniek in stelling is gebracht - ook omdat de uitvoering op verzet stuit. Boeren zijn woedend dat hun land onder water komt te staan; door sabotage en opstanden proberen ze de inundatie te traineren. Ondertussen trekken Duitse bondgenoten van Lodewijk XIV, twee bisschoppen, met hun legers al plunderend door het oosten richting het noorden van het land. In Overijssel vinden ze hier en daar (katholieke) medestanders. Maar Groningen weet de geweldenaren - de bisschop uit Münster heeft niet voor niks de bijnaam Bommen Berend -  te weerstaan. De leus ‘Groningen constant, behoud van het land’ wordt nog steeds met trots in het noorden gememoreerd.

 

 

Meer geschiedenis? Bekijk op ons YouTubekanaal de nieuwe serie 'Vestingverhalen'.

Lees het verhaal
Oranje slaat terug
Bekijk Video
50 min
25 november 2022

Oranje slaat terug

Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie kanten ongenadig aangevallen door machtige vijanden. Iedereen weet het dan: het is erop of eronder. In een nieuwe zevendelige geschiedenisserie reconstrueert de redactie van Andere Tijden de gebeurtenissen die leidden tot het Rampjaar 1672. Een jaar dat de geschiedenisboekjes is ingegaan met de zin: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar wat gebeurde er nou precies in dat Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand lopen?

 

Aflevering 6. Oranje slaat terug

Willem III heeft als legerleider zijn hoofdkwartier bij de waterlinie. Voorlopig wordt daarmee de snelle opmars van de Fransen gestuit. Maar de bevolking is onrustig. Regenten krijgen de schuld van de penibele toestand waarin het land verkeert. Valse nieuwsberichten en pamfletten zwepen de emoties tot grote hoogte. Er vinden aanslagen plaats op Johan en Cornelis de Witt, de roep om een sterke leider zwelt aan. Begin juli 1672 gaan de regenten overstag; Willem III wordt benoemd tot stadhouder. Het Huis Van Oranje is daarmee in alle oude functies hersteld. Maar de rust keert nog niet terug. Een maand later loopt het proces wegens verraad tegen de gebroeders De Witt  uit op een lynchpartij. En het leger van Lodewijk XIV is nog lang niet verslagen. Aan het eind van het jaar doen Franse troepen een ultieme poging om de waterlinie te slechten. Dat mislukt. Bij de terugtocht krijgt de bevolking van Zwammerdam en Bodegraven het ongenadig te verduren.

 

Meer geschiedenis? Bekijk op ons YouTubekanaal de nieuwe serie 'Vestingverhalen'.

Lees het verhaal
Eindelijk vrede
Bekijk Video
51 min
2 december 2022

Eindelijk vrede

Een jong land dat zich veilig waant, wordt van drie kanten ongenadig aangevallen door machtige vijanden. Iedereen weet het dan: het is erop of eronder. In een nieuwe zevendelige geschiedenisserie reconstrueert de redactie van Andere Tijden de gebeurtenissen die leidden tot het Rampjaar 1672. Een jaar dat de geschiedenisboekjes is ingegaan met de zin: het volk was redeloos, de regering radeloos en het land reddeloos. Maar wat gebeurde er nou precies in dat Rampjaar en vooral: hoe kon het zo uit de hand lopen?

 

Aflevering 7. Eindelijk vrede

Na maanden van rampspoed beginnen de kansen eindelijk echt te keren. Een schoolmeester helpt bij het heroveren van Coevorden waarna de bisschop van Münster moet afdruipen. Ook de Fransen trekken zich terug. Maar dat gaat uiterst traag en vaak gepaard met gijzelingen en verwoestingen. Om de eer van Lodewijk XIV te redden wordt zelfs Maastricht nog ingenomen. Pas in 1678 volgt de Vrede van Nijmegen. De stad is dan al maanden het decor van de grootste verzameling internationale diplomaten ooit; stedelingen kijken hun ogen uit. Eindelijk laat Nederland de oorlog definitief achter zich. Huizen zijn verwoest, veel vee is weggevoerd, landerijen zijn langdurig onbruikbaar door zout water, de (kunst)handel is ingestort. Willem III wordt geëerd als ‘Redder des Vaderlands’ maar het vaderland verkeert in deplorabele staat. Zelf heeft hij nieuwe internationale ambities,  zijn ultieme glorie moet nog komen…

 

Meer geschiedenis? Bekijk op ons YouTubekanaal de nieuwe serie 'Vestingverhalen'.

Lees het verhaal