Meer geschiedenis? Kijk op NPOKennis.nl
↳ Enter om te zoeken
22 december 2023

Van huis weggelopen

Andere Tijden 2023-12-22 Van huis weggelopen
Bekijk Video
40 min

'Alternatieve' hulporganisaties

Er zijn in die tijd veel generatie-problemen. Tieners liggen in de clinch met hun ouders  over o.a. drugs, vriendjes, lang haar en het geloof. Jongeren die het thuis niet meer uithouden, kunnen terecht bij ‘alternatieve’ hulporganisaties. Zo biedt het Jongeren Advies Centrum (JAC) in verschillende grote steden een inloopruimte waar raad, financiële bijstand en zo nodig een ‘onderduikadres’ wordt gegeven. Daarbij staat het belang van de minderjarige voorop. Niet altijd tot genoegen van de ouders die van het JAC te horen krijgen dat hun kind ‘op een geheim adres’ is ondergebracht. 

Andere Tijden spreekt o.a. met Peter Rombouts die als JAC-medewerker in Utrecht soms thuis onderdak gaf aan jongeren en door de politie werd opgepakt wegens ‘onttrekking aan het ouderlijk gezag’. En met Ringo die vanaf z’n 15e op straat woont en begin jaren 80 hulp krijgt van het JAC in Amsterdam.

Credits
  • Regisseur
    Paul Ruigrok
  • Research
    Mirjam Gulmans
  • Research
    Anna Wabeke
Tags
huis weglopen

Vragen?

Heeft u vragen, ideeën of opmerkingen?

Neem dan contact op met de redactie: